Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe (Europese) wetgeving van kracht aangaande de bescherming van de persoonlijke gegevens.

Via deze poll hoop ik een beetje een idee te vormen in hoeverre u op de hoogte bent van dit alles. U kan meedoen aan deze poll zonder dat er van u ook maar enige persoonlijke informatie verzameld wordt.
Niettemin zou het fijn zijn als u de vragen oprecht beantwoord.

Ik wil je alvast bedanken indien u er voor kiest om hiervoor even tijd vrij te maken.

Poll GDPR
Bent u op de hoogte van wat GDPR betekent?
Denkt u dat u reeds voldoet aan de gestelde eisen van deze nieuwe wetgeving?
Bent u er zich van bewust dat er sancties kunnen volgen indien u niet in regel bent?
Denkt u in orde te kunnen zijn tegen 25 mei 2018?
Zou u hulp inroepen, al dan niet betalend, om er voor te zorgen dat u toch op tijd in regel bent?